Zajezdnia Kultury w Pleszewie

Dom Kultury w Pleszewie

Dom Kultury w Pleszewie, jest gminną samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego prawa oraz statutu.

Organizatorem Domu Kultury jest Miasto i Gmina Pleszew. Dom Kultury jako instytucja kultury podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury. Siedzibą Domu Kultury jest miasto Pleszew, a terenem jego działania jest miasto i gmina Pleszew. Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców oraz osób przebywających na terenie MiG Pleszew.

Do podstawowych zadań Domu Kultury należy, rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, wychowanie przez sztukę, edukacja kulturalna, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i ochrona dóbr kultury wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej, organizowanie działalności środowiskowej w zespołach sekcjach, kołach i klubach zainteresowań, prowadzenie kina, prowadzenie galerii artystycznej, prowadzenie studia nagrań, prowadzenie edukacji kulturalnej.

Ponadto, Dom Kultury aktywnie wspiera sektor społeczny Miasta i Gminy Pleszew, realizując liczne przedsięwzięcia z naszymi Partnerami, licznymi Stowarzyszeniami, Instytucjami, Związkami, Grupami Formalnymi i Nieformalnymi.

Jak się skontaktować z Domem Kultury w Pleszewie?

• adres: 63-300 Pleszew, ul. Kolejowa 3
• telefon: 62 720 67 57
• e-mail: sekretariat@zajezdniakultury.pl

W jakich godzinach pracujemy ?

Dom Kultury w Pleszewie jest czynny:
• w poniedziałki do piątku od 7:30 do 15:00

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z Domem Kultury osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:
• skontaktować telefonicznie , mailowo lub osobiście skorzystać na miejscu z usługi pracownika Domu Kultury w Pleszewie który skontaktuje się z pracownikiem posługującym się językiem migowym
• napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Dom Kultury w Pleszewie, ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew
• skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej – numer telefonu: 62 720 67 57

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

Dom Kultury wejście z dwóch stron | wszystkie pomieszczenia posiadają tabliczki informacyjne:


Pierwsze wejście:

Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony wschodniej z ulicy Sienkiewicza. Wchodząc do budynku mijamy pomieszczenia galeryjne |po lewej i prawej z wystawami czasowymi. Następnie swoje biura mają po prawej schodami w górę lub windą Instruktorzy od zajęć plastycznych tańca i teatru. Po prawej za windą pomieszczenie socjalne. Idąc dalej po lewej na parterze Sekretariat. Tutaj można skorzystać z usługi pracownika Sekretariatu. Sekretariat jest połączony z gabinetem dyrektora. Z tego miejsca Interesant zostanie pokierowany dalej. W linii prostej kolejne pomieszczenie po lewej wice dyrektora oraz specjalistów do spraw socjalmediów, organizacji imprez kulturalnych i kina. Poruszając się dalej po prawej znajduje się biuro – księgowość. Z tego poziomu mijając Księgowość i pomieszczenie socjalne po lewej– możemy wyjść z budynku na stronę zachodnią Dom Kultury, chodnikiem na poziomie gruntu wejdziemy na parking. Idąc korytarzem w lewo dojdziemy do pomieszczeń pracownika technicznego, wc, pomieszczeń magazynowych oraz na salę koncertową.

Drugie wejście:

Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony zachodniej z ulicy Kolejowej. Wjazd bezpośrednio na parking. Wejście chodnikiem do drzwi głównych od strony zachodniej. Dzwonek na poziomie ok 1 metra od podłoża. Idąc korytarzem w prawo dojdziemy do pomieszczeń pracownika technicznego, wc, pomieszczeń magazynowych oraz na salę koncertową. Idąc prosto miniemy po prawej pomieszczenie socjalne, księgowość po lewej, kolejne po prawej pomieszczenie wice dyrektora, pracowników obsługi kina i imprez kulturalnych, socjalmedia, kolejne trzecie drzwi to wejście do Sekretariatu gdzie można przedstawić problem. W sytuacji osoby niewidomej czy głuchoniemej pracownik Domu Kultury porozumiewa się i konsultuje z wykwalifikowanym pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy, który posługuje się językiem migowym. Interesant może wyjść z budynku idąc dalej prosto korytarzem: mijając po lewej pomieszczenie socjalne, windę, wejście na schody prowadzące do pomieszczeń instruktorów, po prawej mijając gabinet dyrektora i dwa pomieszczenia galeryjne (po lewej i prawej) na chodnik na poziomie gruntu i dotrze do chodnika od strony wschodniej na ulicę Sienkiewicza lub wrócić tym samym korytarzem w linii prostej i wyjść na chodnik w poziomie gruntu bezpośrednio na teren parkingu Domu Kultury. Teren Domu Kultury od strony zachodniej otoczony jest parkingiem. Teren monitorowany. Interesanci mogą wejść na teren Domu Kultury z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić telefonicznie lub mailowo.

Dzwonek do przywołania obsługi:

Przed wejściem z każdej strony do budynku na wysokości około jednego metra umieszczony dzwonek do przywołania obsługi. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Scroll to Top
Skip to content