Widok na budynki Zajezdni Kultury w Pleszewie

Sztos – Konkurs Fotograficzny

Sztos – Konkurs Fotograficzny

Grafika jest czarno-biała i przedstawia logotyp konkursu a tłem do tego logotypu jest mocno rozjasnione, wręcz mleczne zdjęcie z lotu ptaka pokazujące teren kolejowy znajdujący się w Pleszewie, pomiędzy budynkami Zajezdni Kultury a pleszewską Biblioteką. Logotyp konkursy przedstawia za pomocą czarnych kresek klisze fotograficzną skręconą w proporcji długości 2/3 do 1/3 z przecinkami oznaczającymi perforacje kliszy przy jej krawędziach z literami na początku tej kliszy tworzącymi wyraz Sztos. Pod klisza na dłuższym jej kawałku widnieje dopisek: konkurs fotograficzny.

Ważne daty:

I data
Termin nadesłania prac:
do 10 lutego 2023 roku.

II data
Finał konkursu:
w dniu 21 kwietnia 2023 roku.

Opis wydarzenia:

Naszym nowym autorskim przedsięwzięciem jest konkurs fotograficzny o nazwie SZTOS.
Konkurs ma charakter otwarty.
Fotografie mogą nadsyłać autorzy lub instytucje występujące w ich imieniu.
Do konkursu zapraszamy twórców powyżej 12 roku życia.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Termin nadsyłania prac upływa 10 lutego 2023 roku.

Do konkursu można zgłosić max. 5 fotografii w formie elektronicznej. Fotografie mogą tworzyć cykl lub być osobnymi dziełami. Jednym z warunków zakwalifikowania prac do konkursu jest dobra jakość wydruku. Minimalny format wydruku 20×30 cm, maksymalny 100×70 cm. Do konkursu mogą być zgłoszone prace wykonane jedynie w roku 2020 – 2023. Nadesłane prace mogą być kreacją artystyczną lub mogą dokumentować wydarzenia kulturalne, polityczne, sportowe, życie codzienne, mogą przestawiać portrety ludzi, utrwalać przyrodę i architekturę.
Obróbka fotografii przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach rozjaśnianie, kontrast, redukcja koloru itp. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne.
Fotografia, która nie będzie spełniać powyższych wymagań konkursowych, zostanie zdyskwalifikowana.
Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z godłem zawierającą wypełnioną kartę zgłoszenia (prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail na karcie zgłoszeniowej). Dodatkowo należy podpisać każde zdjęcie na odwrocie imieniem i nazwiskiem lub godłem w taki sposób aby nie uszkodzić zdjęcia.

Wydrukowane prace prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Dom Kultury w Pleszewie | ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew
Z dopiskiem SZTOS KONKURS FOTOGRAFICZNY
Nr. tel. +48 62 720 67 57

Szczegóły konkursu są ujęte w rubryce „Do Pobrania” w plikach o nazwie: SZTOS 2023 – Regulamin Konkursu oraz SZTOS 2023 – Karta Zgłoszenia.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.