Stopka autorska

Koncepcja strony internetowej: Przemysław Marciniak, ActMedia Marcin Konieczny

Projekt, wykonanie i wdrożenie strony internetowej: ActMedia Marcin Konieczny

Na stronie internetowej wykorzystano materiały:

Zdjęcia: Patrycja Matłoka, Roman Urbaniak, Kamil Kaliński, Marta Szymczak, Konrad Kalbarczyk, Krzysztof
Jędrasiak, Robert Czajczyński, Marta Szymczak, Iwona Wieruszewska, Paweł Kostuj

Tekst historyczny: Zuzanna Musielak – Rybak
Zdjęcia historyczne: archiwum rodzinne Wiesława Jarzębowskiego

Projekt logotypu: Anna Sobkowiak