Zajezdnia Kultury: logotyp i symbolika

Logotyp Zajezdnia Kultury na czarnym tle
Logotyp Zajezdnia Kultury na białym tle

Logo Zajezdnia Kultury składa się z napisu i motywu graficznego.

Liternictwo

Napis wykonany jest czcionką stylizowaną na pismo szablonowe (litery malowane za pomocą kartonowych szablonów)
używanej do tworzenia napisów informacyjnych na wagonach kolejowych.

Motyw graficzny

Motyw graficzny to schematycznie przedstawione szyny kolejowe i zwrotnica łącząca tory szeroki i wąski.
Nawiązuje to do historii i lokalizacji instytucji – unikalnego w skali kraju rozwiązania technicznego łączącego tor szeroki i wąski.
Odnosi się również do misji instytucji będącej miejscem spotkania się i łączenia dziedzin sztuki i życia społecznego, łączenia ludzi.

Logo Zajezdnia Kultury występuje w dwóch równoważnych odmianach: czarnej i białej.