Widok na budynki Zajezdni Kultury w Pleszewie

II Bana Film Festiwal 2023

II Bana Film Festiwal 2023

Grafika przedstawia stylizowany logotyp festiwalu filmowego Bana. Znak graficzny to wagonik kolejowy stylizowany na kliszę filmową z podpisem "Bana Film Festiwal" i kolorowymi elementami dookoła.

Ważne daty:

I data
Zgłoszenia konkursowych filmów do Bana Film Fest .
Filmy można zgłaszać do 30 czerwca 2023.

II data
Termin II Bana Film Festiwal
01-02 września 2023 roku.

Opis wydarzenia:

Festiwal ma charakter otwartego konkursu o zasięgu ogólnopolskim.
Celem Festiwalu jest popularyzacja sztuki filmowej, wyróżnienie filmów o wysokich walorach artystycznych, a także promowanie twórczości niezależnej w tym twórczości lokalnych twórców.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia filmu jest przesłanie dzieła wraz z prawidłowo wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia, regulaminem z klauzulą RODO oraz załącznikami (streszczenie filmu, fotosy, informacja o twórcach).

Film wraz z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz regulaminem należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Traugutta 33, 63-300 Pleszew z dopiskiem „Bana Film Festiwal” lub elektronicznie na adres banafilm@wp.pl (w tym przypadku skan podpisanej karty zgłoszeniowej oraz regulamin należy dołączyć w załączniku w formacie PDF)

Filmy można zgłaszać do 30 czerwca 2023.

O przyjęciu filmu do konkursu zgłaszający zostanie poinformowany drogą elektroniczną do dnia 10 sierpnia 2023.

Druga edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 01-02 września 2023 roku w Pleszewie w Kinie Hel oraz w Zajezdni Kultury w Pleszewie.
Organizatorami BANA Film Festiwalu w Pleszewie jest Zajezdnia Kultury z siedzibą przy ulicy Kolejowej 3 we współpracy z firmą Exd’Art Obrazy bez granic.
Dyrektorem Festiwalu jest jego pomysłodawca Paweł Sarbinowski.

Szczegóły konkursu są ujęte w rubryce „Do Pobrania” w plikach o nazwie: Regulamin – II Bana Film Festiwal 2023 (pdf) oraz Karta zgłoszeniowa – II Bana Film Festiwal 2023 (pdf).

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.