Widok na budynki Zajezdni Kultury w Pleszewie

Gminny konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Bogusz znany i nieznany – informacje podstawowe

Zgłoszenia do konkursu do 13 maja 2022 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu: do 30 maja 2022 roku .

Wystawa pokonkursowa Bogusz – znany i nieznany: 10 czerwca 2022 roku w Galerii Zajezdni, ul. Kolejowa 3, 63-300 Pleszew

Organizator: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Współorganizator: Zajezdnia Kultury w Pleszewie

Patronat: Kompaktowy Pleszew, Muzeum Regionalne w Pleszewie

Dokumenty do pobrania

Regulamin

biały element graficzny Bogusz znany i nieznany – idea

Pielęgnując tradycje naszego regionu i dbając o edukację regionalną naszych dzieci i młodzieży nie możemy pominąć wyjątkowych osób, które pojawiły się tutaj na chwilę a zapisały się na stałe w historii naszego kraju. Marian Bogusz był utalentowany plastycznie, jednostką wybitną, twórczą i zawsze pamietającą skąd pochodzi i gdzie realizował swoje pierwsze dziecięce projekty artystyczne.
Konkurs plastyczny „ Bogusz znany i nieznany” skierowany jest do dzieci i młodzieży z regionu miasta i gminy Pleszew. Poszukiwanie informacji o dziełach tego artysty, zetknięcie się z jego twórczością może mieć w małym lub większym stopniu wpływ na rozwijanie uzdolnień uczniów, kształtowanie wrażliwości estetycznej. A przede wszystkim jest to podstawowa wiedza z historii ludzi z naszego regionu, o której należy głośno mówić, propagować a przede wszystkim promować.
Poznanie życia i twórczości tego artysty to wartość dodatnia, ukazująca jak w trudnym okresie socrealizmu można a wręcz należy głośno wyrażać swoje opinie i walczyć o słuszne sprawy. Bogusz budził skrajne emocje w środowisku artystycznym i nie tylko. Bezkompromisowy. Łamał stereotypy. Człowiek, artysta i animator, żyjący i tworzący w trudnych czasach.
Konkurs zakończy wystawa pokonkursowa, która odbędzie się w czerwcu. Na wystawie znajdą się prace osób nagrodzonych i nie tylko. Wystawę będzie można oglądać do końca wakacji letnich.

biały element graficzny Bogusz znany i nieznany –  o patronie

Marian Bogusz. Jeden z czołowych przedstawicieli polskiej sztuki plastycznej okresu powojennego. Artysta, którego dzieła i osobowość przez ponad trzydzieści lat kształtowała oblicze polskiej sztuki współczesnej. Był malarzem, rzeźbiarzem, autorem realizacji przestrzennych, scenografem, aktywnym inicjatorem wydarzeń artystycznych. Człowiek legenda. Marzyciel, który wprowadzał sztukę w życie codzienne przeciętnego człowieka. Trudna osobowość – tworząca w trudnych czasach.

Urodził się 25 marca 1920 r. w Pleszewie, a zmarł 12 lutego 1980 roku w Warszawie. Dzieciństwo i młodość spędził w Pleszewie. W okresie wojny trafił do obozu w Mauthausen a stamtąd po wyzwoleniu do Warszawy. W latach 1946-1948 studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Jana Cybisa i Jana Sokołowskiego. W latach 1947-1949 współtworzył Klub Młodych Artystów i Naukowców. W 1955 r. zorganizował malarską „Grupę 55”. Odegrał kluczową rolę w tworzeniu “Galerii Krzywego Koła”(1956). Uczestniczył w organizacji Wystaw Sztuki Nowoczesnej (Kraków 1948-49, Warszawa 1957 i 1959).

Należał do twórców otwartych na nowe trendy artystyczne. Eksperymentował z materiałem, formą, przestrzenią. Kilka z jego propozycji należy do pionierskich, m.in. Plener Koszaliński w Osiekach (1963) oraz I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu (1965), zrealizowane wspólnie z Gerardem Kwiatkowskim. Projekty artystyczne Bogusza określano mianem „laboratoriów”, wywołujących z jednej strony fale krytyki, z drugiej zaś otwierające nowe horyzonty w sztuce przestrzennej. Efekt jego nowatorskich działań obecny jest do dziś np. w przestrzeni miejskiej Elbląga w formie metalowych struktur rzeźbiarskich.

Wprowadzanie sztuki w życie zwykłych ludzi stało się idée fixe artysty. Liczne wspomnienia, przytaczane cytaty, tworzą jednolity obraz Bogusza, człowieka życzliwego, wspierającego młodych twórców, bezinteresownie oddanego sztuce. Swoje prace prezentował podczas wielu znaczących wystaw eksponujących sztukę awangardową zarówno w Polsce jak i zagranicą: Berlin, Belgrad, Zagrzeb, Skopje, Wuppertal, Lipsk, Monachium, Bonn, Wenecja, Genewa, Waszyngton.
W 1984 r. w Muzeum Regionalnym w Pleszewie dyrektor Jerzy Szpunt zorganizował pierwszą wystawę malarstwa Mariana Bogusza, która zapoczątkowała kolekcję jego dzieł. W połowie lat 1990 po śmierci żony artysty – Eulalii Bogusz do Muzeum w darze przekazano 146 dzieł. Obecnie w kolekcji znajduje się 218 dzieł: 74 obrazy i 144 prace na papierze. Jest to największa kolekcja dzieł tego artysty w Polsce.

Plansza przedstawiająca sylwetkę Mariana Bogusza