Widok na budynki Zajezdni Kultury w Pleszewie

Bana Film Festiwal 2022

Bana Film Festiwal 2022

Grafika przedstawia stylizowany logotyp festiwalu filmowego Bana. Znak graficzny to wagonik kolejowy stylizowany na kliszę filmową z podpisem "Bana Film Festiwal" i kolorowymi elementami dookoła.

Ważne daty:

Termin: 18-19 listopada 2022 roku Pleszew
Filmy można zgłaszać do 26 września 2022.

Opis wydarzenia:

Festiwal ma charakter otwartego konkursu o zasięgu ogólnopolskim.
Celem Festiwalu jest popularyzacja sztuki filmowej, wyróżnienie filmów o wysokich walorach artystycznych, a także promowanie twórczości niezależnej w tym twórczości lokalnych twórców.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia filmu jest przesłanie dzieła wraz z prawidłowo wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia, regulaminem z klauzulą RODO oraz załącznikami (streszczenie filmu, fotosy, informacja o twórcach).

Film wraz z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz regulaminem należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Traugutta 33, 63-300 Pleszew z dopiskiem „Bana Film Festiwal” lub elektronicznie na adres banafilm@wp.pl (w tym przypadku skan podpisanej karty zgłoszeniowej oraz regulamin należy dołączyć w załączniku w formacie PDF)

Filmy można zgłaszać do 26 września 2022.

O przyjęciu filmu do konkursu zgłaszający zostanie poinformowany drogą elektroniczną do dnia 31 października 2022.

Pierwsza edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2022 roku w Pleszewie w Kinie Hel oraz w Zajezdni Kultury w Pleszewie.